۴ مرداد ۱۴۰۳

توسعه فن افزار توسن

تحقق درآمد ۳۵۸ میلیاردتومانی “فن افزار”

شرکت توسعه فن افزار توسن در آخرین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به آذرماه خود از تحقق درآمد ۳۵۸ میلیاردتومانی خبر داد.
امین شهر یکم

آغاز بازارگردانی “فن افزار” در فرابورس از فردا

شرکت فرابورس ایران از بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج نماد معاملاتی شرکت توسعه فن افزار توسن خبر داد.
فن افزار

جهش ۸۸ درصدی “فن افزار”

درآمدی که "فن افزار" در این ماه محقق ساخته با رشد ۸۸ درصدی نسب به مهرماه و یک هزار و ۳۸۱ درصدی، معادل ۳۰۴ میلیارد تومانی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.
شرکت توسعه فن افزار توسن، فن افزار، درآمد، سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز
فن افزار

جهش ۸۸ درصدی “فن افزار”

درآمدی که “فن افزار” در این ماه محقق ساخته با رشد ۸۸ درصدی نسب به مهرماه و یک هزار و ۳۸۱ درصدی، معادل ۳۰۴ میلیارد تومانی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.

ادامه مطلب »