۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

تجلی

پرتفوی بورسی “تجلی” با ارزش‌تر شد

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در آخرین گزارش عملکرد منتهی به آبان ماه خود از ثبت ارزش بازار پرتفوی بورسی ۹۵۱ میلیاردی خود خبر داده است.