۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت تامین سرمایه کیمیا

تحقق سود ۳۰ میلیارد تومانی “تکیمیا”

شرکت تامین سرمایه کیمیا درآخرین گزارش عملکرد منتهی به آبان ماه، از تحقق درآمد حدود ۳۰ میلیارد تومانی از محل سرمایه گذاری‌های خود خبر داده است.
شرکت تامین سرمایه کیمیا، تکیمیا، بازار سهام، بازار سهام نیوز