۲۹ فروردین ۱۴۰۳

شرکت تامین سرمایه خلیج‌فارس

“تفارس” مشاور عرضه اوراق مرابحه شهرفرش ایرانیان شد

شرکت تامین سرمایه خلیج‌فارس مشاور عرضه اوراق مرابحه ۸ هزار میلیارد ریالی شرکت تولیدی شهرفرش ایرانیان (سهامی خاص) شد.
شرکت تامین سرمایه خلیج‌فارس، تفارس، مشاور عرضه اوراق مرابحه، شهرفرش ایرانیان، بازار سهام، بازار سهام نیوز