۴ مرداد ۱۴۰۳

حسابرسی داخلی

چرا به حسابرسی داخلی در شرکت‌ها نیاز داریم

مدیر حسابرسی داخلی تامین سرمایه تمدن گفت: حسابرسی داخلی به‌عنوان یک فرایند استراتژیک و حیاتی در مدیریت شرکت‌ها تلقی می‌شود.
شرکت تامین سرمایه تمدن، حسابرسی داخلی، مدیریت شرکت‌ها، بازار سهام، بازار سهام نیوز