۲۹ فروردین ۱۴۰۳

بانک مسکن

تفاهم‌نامه همکاری شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و تامین سرمایه کیمیا

در راستای ارتقای کیفیت و کمیت خدمات مالی در بازار سرمایه ایران دو شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و تامین سرمایه کیمیا نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری در حاشیه رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۳ اقدام کردند.
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، شرکت تامین سرمایه کیمیا، بازار سهام، بازار سهام نیوز