۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت بیمه پارسیان

تحقق پرتفوی سال گذشته بیمه پارسیان در ۸ ماه

پرتفوی شرکت بیمه پارسیان تا پایان آبان ماه سال جاری از رقم پرتفوی سال ۱۴۰۱ عبور کرد و به اهداف تعریف شده سال ۱۴۰۲نزدیک تر شد.
بیمه پارسیان

رشد ۹۲ درصدی درآمد‌های تجمیعی “پارسیان”

شرکت بیمه پارسیان در ۸ ماهه سال جاری از بخش حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) به درآمد ۷ هزار و ۸۹۳ میلیاردتومانی دست پیدا کرد.
شرکت بیمه پارسیان، پارسیان، بازار سهام، بازار سهام نیوز