۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

صورت های مالی شرکت

معرفی بیمه تعاون به‌عنوان شرکتی سرمایه‌‌پذیر و سرمایه‌گذار

موج جدید تحولات در صنعت بیمه کشور با ورود هوش مصنوعی و محصولات فناورمحور به برنامه‌های فعالان بیمه‌ای آغاز شده است. برنامه‌هایی که نمود اصلی آنها را می‌توان در شرکت‌هایی همچون بیمه تعاون مشاهده کرد.
شرکت بیمه تعاون، وتعاون، سرمایه پذیر، سرمایه گذار، بازار سهام، بازار سهام نیوز
صورت های مالی شرکت

معرفی بیمه تعاون به‌عنوان شرکتی سرمایه‌‌پذیر و سرمایه‌گذار

موج جدید تحولات در صنعت بیمه کشور با ورود هوش مصنوعی و محصولات فناورمحور به برنامه‌های فعالان بیمه‌ای آغاز شده است. برنامه‌هایی که نمود اصلی آنها را می‌توان در شرکت‌هایی همچون بیمه تعاون مشاهده کرد.

ادامه مطلب »