۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

ایریاتاش کیش

آغاز پویش تامین مالی جمعی شرکت ایریاتاش کیش از بستر آی‌بی‌کراد

پویش تامین مالی جمعی شرکت ایریاتاش کیش با هدف تولید سرویس مبلمان به ارزش 250میلیارد ریال از بستر سکوی تامین مالی جمعی آی بی کراد آغاز شد.
شرکت ایریاتاش کیش، آی بی کراد، پویش، تامین مالی جمعی، بازارسهام، بازارسهام نیوز