۴ مرداد ۱۴۰۳

خاور

اعلام برنامه افزایش سرمایه “خاور” و تعلیق چندین روزه

شرکت ایران خودرو دیزل بعد از اعلام برنامه افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از محل سود انباشته، مشمول تعلیق ۱۰ روزه نماد شد.
شرکت ایران خودرو دیزل، افزایش سرمایه،خاور، بازار سهام، بازار سهام نیوز