۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک

“آسیاتک” باز هم رکورد زد

بیشترین درآمدزایی که شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در آذرماه سال ۱۴۰۲ به ثبت رساند مربوط به «درآمد خدمات اینترنت» با ۱۱۶ میلیارد تومان بود.
شرکت انتقال داده‌های آسیاتک

ثبات درآمدی در شرکت “آسیاتک”

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک میزان درآمدی که در هشتمین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۱۷۱ میلیارد تومان بوده است.
شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، آسیاتک، درآمد، بازار سهام، بازار سهام نیوز