۲۹ فروردین ۱۴۰۳

شرکت ارتباطات سیار ایران

افزایش ۳۰ درصدی درآمد تجمیعی “همراه”

شرکت ارتباطات سیار ایران میزان درآمدی که در نهمین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۴ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان بوده است.
شرکت ارتباطات سیار ایران

ثبت سرمایه ۷ هزار و ۵۲۰ میلیاردتومانی توسط “همراه”

شرکت ارتباطات سیار ایران میزان درآمدی که در هشتمین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۴ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان بوده است.
شرکت ارتباطات سیار ایران

ثبات درآمدزایی در “همراه” ارتباطات سیار ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران میزان درآمدی که در هفتمین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۴ هزار و ۷۱ میلیارد تومان بوده است.
شرکت ارتباطات سیار ایران، ثبات درآمدزایی، همراه، بازار سهام، بازار سهام نیوز