۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت آهن و فولاد ارفع

“ارفع” بر مدار صعود قرار گرفت

"ارفع" در هشت ماهه سال جاری حدود ۸۰ درصد از درآمد تجمیعی منتهی به سال ۱۴۰۱ خود را پوشش داده است و با رشد خوب این شرکت انتظار میرود تا انتهای سال جاری بر این میزان افزوده شود.
شرکت آهن و فولاد ارفع، ارفع، درآمد تجمیعی، بازار سهام، بازار سهام نیوز