۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

نیروگاه‌های خورشیدی

احداث نیروگاه خورشیدی شرکت آهن و فولاد ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع جهت احداث نیروگاه خورشیدی فراخوان داد.