۱ مرداد ۱۴۰۳

سخزر

حرکت نوسانی درآمدهای “سخزر” تا نهمین‌ماه سال

مقدار فروش ماهانه این شرکت سیمانی نسبت به شهریورماه نزدیک به ۱۳ درصد در بازار داخل کشور درصد کاهش پیدا کرد.
سیمان خزر

ریزش ۱۱ درصدی درآمد‌ “سخزر”

بیشترین درآمدی که سیمان خزر در مهرماه از فروش محصولات کسب کرد متعلق به محصول «سیمان تیپ ۲ پاکتی» بالغ‌بر ۵۰ میلیارد تومان بود که نسبت به شهریورماه با کاهش ۱۱ درصد همراه بود.
سیمان خزر، سخزر، درآمد‌های عملیاتی، بازار سهام، بازار سهام نیوز