۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

قانون مالیات‌های مستقیم

سودآوری شرکت‌ها به شرط تصویب و اجرای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک کارآفرین گفت: در صورت تصویب و اجرای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات شرکت‌های حقوقی حاضر در بازار سهام نصف می‌شود و می‌توان شاهد سودآوری شرکت‌ها و افزایش تقاضا بود.
سودآوری شرکت‌ها، قانون مالیات‌های مستقیم، بازار سهام، بازار سهام نیوز
قانون مالیات‌های مستقیم

سودآوری شرکت‌ها به شرط تصویب و اجرای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک کارآفرین گفت: در صورت تصویب و اجرای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات شرکت‌های حقوقی حاضر در بازار سهام نصف می‌شود و می‌توان شاهد سودآوری شرکت‌ها و افزایش تقاضا بود.

ادامه مطلب »