۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بنر بازار سهام نیوز

شاخص چگونه صعود یا سقوط می‌کند؟

چند سال پیش به این نتیجه رسیدم که ترافیک جاده ها در تعطیلات نوروزی شبیه هم نیستند. اولین ترافیک را سحرخیزها رقم میزنند. زودتر ازهمه راه می افتند که در ترافیک گیر نکنند. آنها تعدادشان به قدری هست که راه را برای همدیگر بند بیاورند.
شاخص بورس

دستور رشد بورس صادر شد/ شاخص‌سازی در هفته دولت؟

بازار سهام از یکم شهریورماه صعودی شده و تا امروز مسیر افزایشی را پیموده است.
سهام
بنر بازار سهام نیوز

شاخص چگونه صعود یا سقوط می‌کند؟

چند سال پیش به این نتیجه رسیدم که ترافیک جاده ها در تعطیلات نوروزی شبیه هم نیستند. اولین ترافیک را سحرخیزها رقم میزنند. زودتر ازهمه راه می افتند که در ترافیک گیر نکنند. آنها تعدادشان به قدری هست که راه را برای همدیگر بند بیاورند.

ادامه مطلب »