۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سامانه میراث

سامانه میراث رونمایی شد

در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس و بانک و بیمه که در جزیره کیش برپا شده است از سامانه میراث که سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان است رونمایی شد.