۴ مرداد ۱۴۰۳

سامانه میراث

سامانه میراث رونمایی شد

در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس و بانک و بیمه که در جزیره کیش برپا شده است از سامانه میراث که سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان است رونمایی شد.
سهام عدالت متوفیان، سامانه میراث، دهمین نمایشگاه کیش اینوکس، بازار سهام، بازار سهام نیوز