۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سهام عدالت

برگزاری همایش تشریح فرایند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث

همایش تشریح فرایند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث به همت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و با حضور بیش از ۱۰۰ کارگزاری بازار سرمایه برگزار شد.
مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری

شرایط انتقال سهام عدالت متوفیان فراهم شد

پس از حدود ۱۶ سال بلاتکلیفی درخصوص واگذاری سهام عدالت متوفیان به وراث آنها، قرار است طی روزهای آینده با صدور اطلاعیه از وراث دعوت شود تا با مراجعه غیرحضوری به شرکت‌های کارگزاری نسبت به تشکیل پرونده انتقال سهام اقدام کنند.
واریز سود سهام عدالت

سهام عدالت متوفیان تعیین تکلیف شد

سالها موضوع سهام عدالت بیش از ۳.۵ میلیون نفر متوفی بلاتکلیف مانده بود که در نهایت مقرر شد از روزهای آینده و با تمرکز بر روش های غیرحضوری، نماینده وراث به سامانه هایی که معرفی میشود مراجعه کنند تا سهام عدالت متوفی را تعیین تکلیف کنند.
سهام عدالت متوفیان، بازار سهام، بازار سهام نیوز
مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری

شرایط انتقال سهام عدالت متوفیان فراهم شد

پس از حدود ۱۶ سال بلاتکلیفی درخصوص واگذاری سهام عدالت متوفیان به وراث آنها، قرار است طی روزهای آینده با صدور اطلاعیه از وراث دعوت شود تا با مراجعه غیرحضوری به شرکت‌های کارگزاری نسبت به تشکیل پرونده انتقال سهام اقدام کنند.

ادامه مطلب »
واریز سود سهام عدالت

سهام عدالت متوفیان تعیین تکلیف شد

سالها موضوع سهام عدالت بیش از ۳.۵ میلیون نفر متوفی بلاتکلیف مانده بود که در نهایت مقرر شد از روزهای آینده و با تمرکز بر روش های غیرحضوری، نماینده وراث به سامانه هایی که معرفی میشود مراجعه کنند تا سهام عدالت متوفی را تعیین تکلیف کنند.

ادامه مطلب »