۴ مرداد ۱۴۰۳

واریز سود سهام عدالت

شرایط برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

رئیس سازمان بورس گفت: سبد سهام عدالت درون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و انتظار می‌رود اعضای هیئت مدیره که برای شرکت‌های استانی انتخاب می‌شوند، در کنار اینکه حداقل‌های مد نظر سازمان بورس برای تعیین صلاحیت را دارند، توانایی مدیریت این حجم از سرمایه‌گذاری را هم داشته باشند.
مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری

تصویب نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت

نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، به تصویب شورای عالی بورس رسید.
سهام عدالت، مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سود سهام عدالت، سازمان بورس، مجامع، بازار سهام، بازار سهام نیوز
واریز سود سهام عدالت

شرایط برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

رئیس سازمان بورس گفت: سبد سهام عدالت درون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و انتظار می‌رود اعضای هیئت مدیره که برای شرکت‌های استانی انتخاب می‌شوند، در کنار اینکه حداقل‌های مد نظر سازمان بورس برای تعیین صلاحیت را دارند، توانایی مدیریت این حجم از سرمایه‌گذاری را هم داشته باشند.

ادامه مطلب »