۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سپرده گذاری مرکزی

واریز ۳۲ هزار میلیارد تومان سود به حساب سهامداران سهام عدالت

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت : بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان سود از فردا «پنجشنبه» به حساب مشمولان سهام عدالت واریز می‌شود.