۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

سنگ‌ آهن

افزایش خریدها از قیمت‌ سنگ‌آهن حمایت کرد

رشد تقاضای کارخانه های چینی قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد را در این کشور افزایش داده با ۱.۱ دلار رشد روزانه به ۱۲۲.۹ دلار هر تن خشک سی اف آر رسیده است.