۴ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی

“کتوسعه” سال مالی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت

شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر از فروش محصولات خود به درآمد ۵۳ میلیاردتومانی دست پیدا کرد.