۱ مرداد ۱۴۰۳

شرکت‌های کارگزاری‌

جزئیات حذف سقف تراکنش‌های بانکی مشتریان شرکت‌های کارگزاری

 مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس گفت: با حذف سقف تراکنش‌های بانکی مشتریان شرکت‌های کارگزاری ، اشخاص بدون محدودیت مبلغ تراکنش می‌توانند تنها از محل کارت بانکی متعلق به خود وجوه را به حساب کارگزاری‌ها واریز کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های کارگزاری، سامانه‌های معاملاتی بورس، بازار سهام، بازار سهام نیوز
شرکت‌های کارگزاری‌

جزئیات حذف سقف تراکنش‌های بانکی مشتریان شرکت‌های کارگزاری

 مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس گفت: با حذف سقف تراکنش‌های بانکی مشتریان شرکت‌های کارگزاری ، اشخاص بدون محدودیت مبلغ تراکنش می‌توانند تنها از محل کارت بانکی متعلق به خود وجوه را به حساب کارگزاری‌ها واریز کنند.

ادامه مطلب »