۲۹ فروردین ۱۴۰۳

بهره‌وری سرمایه‌گذاران با مشارکت در اوراق سلف مسکن

سرپرست اداره مطالعات مالی اسلامی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: سرمایه‌گذاران به واسطه انتشار اوراق سلف مسکن می‌توانند از طریق بازار سرمایه در فعالیت ساخت‌وساز حضور یافته و از تمام یا بخشی از درآمد مرتبط با قیمت مسکن منتفع شوند.
سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران، اوراق سلف مسکن، بازار سهام، بازار سهام نیوز

بهره‌وری سرمایه‌گذاران با مشارکت در اوراق سلف مسکن

سرپرست اداره مطالعات مالی اسلامی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: سرمایه‌گذاران به واسطه انتشار اوراق سلف مسکن می‌توانند از طریق بازار سرمایه در فعالیت ساخت‌وساز حضور یافته و از تمام یا بخشی از درآمد مرتبط با قیمت مسکن منتفع شوند.

ادامه مطلب »