۴ مرداد ۱۴۰۳

تخلفات ناشران

مدیران یک ناشر بورسی، جریمه نقدی و سلب صلاحیت شدند

رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از جریمه نقدی و سلب صلاحیت مدیران یک ناشر بورسی به دلیل عدم پرداخت وجوه ناشی از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده خبر داد.
سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران، مدیران، ناشر بورسی، بازار سهام، بازار سهام نیوز