۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت‌های خودروساز بزرگ

بررسی وضعیت حضور ۲ خودروسازی بزرگ در بورس

بنابر اعلام رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع «بررسی وضعیت دو ناشر بزرگ صنعت خودرو در بازار سرمایه» در جلسه اخیر شورای عالی بورس مطرح شد.
سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس، خودروسازی بزرگ، شورای عالی بورس، بازار سهام، بازار سهام نیوز