۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

هلدینگ‌ها

اصلاح منسجم‎ و همه‌جانبه‌ دستورالعمل ثبت و شناسایی هلدینگ‌ها

در نوزدهمین نشست میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار بر اصلاح دستورالعمل ثبت و شناسایی هلدینگ‌ها و انضباط بیشتر در حوزه انتشار اوراق تاکید شد.
سازمان بورس، هلدینگ‌ها، شرکت‌های هلدینگ، بازار سهام، بازار سهام نیوز