۴ مرداد ۱۴۰۳

ناشران سازمان بورس

مهم‌ترین اقدامات حوزه نظارت بر ناشران سازمان بورس زیر ذره‌بین

برگزاری میز صنایع، نخستین اقدام صورت گرفته در حوزه نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار برای حمایت از حقوق سهامداران و رفع چالش های صنایع و تولید بوده است.
سازمان بورس، ناشران سازمان بورس، اوراق وکالت، بازار سهام، بازار سهام نیوز