۲۹ فروردین ۱۴۰۳

پلیس امنیت اقتصادی

پلیس امنیت اقتصادی با جدیت در کنار سازمان بورس ایستاده است

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از برنامه همه‌جانبه پلیس برای پیشگیری از وقوع تخلف در بازار سرمایه خبر داد.
مجرمان بورسی

برخورد قاطع با مجرمان بورسی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز همکاری با مجموعه پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه صورت گرفته قرار است با مجرمان بورسی که فرایندهای بسیار پیچیده‌ای در حوزه بازار سرمایه دارند، برخوردهای بسیار جدی صورت گیرد.
سازمان بورس، مجرمان بورسی، پلیس امنیت اقتصادی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
مجرمان بورسی

برخورد قاطع با مجرمان بورسی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز همکاری با مجموعه پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه صورت گرفته قرار است با مجرمان بورسی که فرایندهای بسیار پیچیده‌ای در حوزه بازار سرمایه دارند، برخوردهای بسیار جدی صورت گیرد.

ادامه مطلب »