۱ مرداد ۱۴۰۳

سبدگردان میلادشهر

صدور نخستین مجوز فعالیت سبدگردان میلادشهر توسط سازمان بورس

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر (وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران) از صدور نخستین مجوز فعالیت سبدگردان میلادشهر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ شهرداری‌های کشور خبر داد.
سازمان بورس، سبدگردان میلادشهر، بورس، بازار سهام، بازار سهام نیوز
سبدگردان میلادشهر

صدور نخستین مجوز فعالیت سبدگردان میلادشهر توسط سازمان بورس

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر (وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران) از صدور نخستین مجوز فعالیت سبدگردان میلادشهر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ شهرداری‌های کشور خبر داد.

ادامه مطلب »