۱ مرداد ۱۴۰۳

گواهی عدم سازش

مهر تایید دیوان عدالت اداری بر اعتبار «گواهی عدم سازش»

در پی شکایت یک موسسه حقوقی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال تبصره یک ماده 15 دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 02/09/1401 و طی فرآیند رسیدگی در دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان تبصره فوق را مغایر با قانون ندانسته و درخواست ابطال آن را رد کرد.
سازمان بورس، دیوان عدالت اداری، گواهی عدم سازش، بازار سهام، بازار سهام نیوز
گواهی عدم سازش

مهر تایید دیوان عدالت اداری بر اعتبار «گواهی عدم سازش»

در پی شکایت یک موسسه حقوقی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ و طی فرآیند رسیدگی در دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان تبصره فوق را مغایر با قانون ندانسته و درخواست ابطال آن را رد کرد.

ادامه مطلب »