۱ مرداد ۱۴۰۳

عرضه اولیه به روش ترکیبی

روش “عرضه اولیه ترکیبی” مغایرتی با قانون ندارد

رئیس اداره دعاوی ناشران و نهاد‌های مالی سازمان بورس گفت: به دنبال اعتراض به موضوع عرضه اولیه ترکیبی، پرونده در هیات های تخصصی اداری و امور عمومی، مالیاتی بانکی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و بنابر نظر اکثریت اعضاء، مغایر با قوانین بالادستی شناخته نشد.
سازمان بورس، دیوان عدالت اداری، روش عرضه اولیه ترکیبی، قانون، بازار سهام، بازار سهام نیوز
عرضه اولیه به روش ترکیبی

روش “عرضه اولیه ترکیبی” مغایرتی با قانون ندارد

رئیس اداره دعاوی ناشران و نهاد‌های مالی سازمان بورس گفت: به دنبال اعتراض به موضوع عرضه اولیه ترکیبی، پرونده در هیات های تخصصی اداری و امور عمومی، مالیاتی بانکی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و بنابر نظر اکثریت اعضاء، مغایر با قوانین بالادستی شناخته نشد.

ادامه مطلب »