۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مفاهیم بورسی

سازمان بورس از تولید آثار هنری با مضامین بورسی حمایت می‌کند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه مخاطبان بازار سرمایه با احتساب سهامداران عدالت در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون نفر هستند، اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد از جمعیت کشورمان درگیر موضوعات بازار سرمایه بوده و به همین سبب باید مفاهیمی همچون ابزارها و نیز ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار با زبان هنری،...
سازمان بورس، تولید آثار هنری، مفاهیم بورسی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
مفاهیم بورسی

سازمان بورس از تولید آثار هنری با مضامین بورسی حمایت می‌کند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه مخاطبان بازار سرمایه با احتساب سهامداران عدالت در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون نفر هستند، اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد از جمعیت کشورمان درگیر موضوعات بازار سرمایه بوده و به همین سبب باید مفاهیمی همچون ابزارها و نیز ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار با زبان هنری، ساده و قابل فهم به جامعه انتقال یابد.

ادامه مطلب »