۴ مرداد ۱۴۰۳

سود تقسیمی مجامع

۵۰ درصد از ناشران اقدام به اصلاح اساسنامه خود کردند

رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تا کنون حدود ۵۰ درصد از ناشران اقدام به اصلاح اساسنامه خود کرده‌اند و از این پس باید سود نقدی مصوب مجامع عمومی آتی را مطابق اساسنامه اصلاح شده و حداکثر طی چهار ماه از تاریخ تصویب به سهامداران پرداخت کنند.
سازمان بورس، اصلاح اساسنامه، سود تقسیمی مجامع، ناشران، بازار سهام، بازار سهام نیوز
سود تقسیمی مجامع

۵۰ درصد از ناشران اقدام به اصلاح اساسنامه خود کردند

رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تا کنون حدود ۵۰ درصد از ناشران اقدام به اصلاح اساسنامه خود کرده‌اند و از این پس باید سود نقدی مصوب مجامع عمومی آتی را مطابق اساسنامه اصلاح شده و حداکثر طی چهار ماه از تاریخ تصویب به سهامداران پرداخت کنند.

ادامه مطلب »