۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

افزایش حقوق

ظرفیت پرداخت ۳۰درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد، گفت: با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت ناترازتر شده و به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود.