۸ خرداد ۱۴۰۳

مالیات وصولی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از صادرات مواد خام و نیمه خام شرکت ها

سازمان امور مالیاتی در اولین ماه سال، ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام شرکت ها وصول کرد.

پیشنهاد اصلاح سقف معافیت مالیاتی حقوقی ها رانتی جدید برای دولت

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، اصلاح سقف معافیت مالیاتی ۵۰۰ میلیارد تومانی برای صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی را رانت جدید و تغییر آن را بدعت دانست.

عواقب بدخیم تعیین سقف مالیاتی ۵۰ میلیارد تومانی برای حقیقی ها

کارشناس بازارهای مالی، سقف مالیاتی ۵۰ میلیارد تومانی برای سرمایه گذاری اشخاص حقیقی در صندوق ها را خطرناک تر و ظالمانه تر از اشخاص حقوقی دانست.

دولت چراغ اول را با اخذ مالیات از شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری روشن کرد

باورکردنش دشوار است؛ اما چنین قوانین نسنجیده و خامی نه تنها بسیاری از فعالین بازار سرمایه و سرمایه گذاران صندوق‌های سرمایه گذاری را تحت الشعاع قرار خواهد داد بلکه چالشی جدی برای درآمد‌های آتی دولت نیز محسوب می‌گردد.

درآمد مالیاتی دولت ۷۱ درصد بیشتر شد و به ۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید

درآمد‌های مالیاتی سال گذشته دولت با رشد ۷۱ درصدی به بیش از ۸۰۵.۹ هزار میلیارد تومان رسید که ۶۰ درصد مربوط به مالیات های مستقیم بود.

تداوم معافیت جهیزیه و مهریه از مالیات و نرخ خودروهای بیش از ۳.۵ میلیارد تومان

جهیزیه و مهریه همچنان معاف از مالیات بوده و خودروهای دارای ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد تومان ، مشمول مالیات یک درصدی هستند.
سازمان امور مالیاتی، مالیات، بازار سهام، بازار سهام نیوز

دولت چراغ اول را با اخذ مالیات از شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری روشن کرد

باورکردنش دشوار است؛ اما چنین قوانین نسنجیده و خامی نه تنها بسیاری از فعالین بازار سرمایه و سرمایه گذاران صندوق‌های سرمایه گذاری را تحت الشعاع قرار خواهد داد بلکه چالشی جدی برای درآمد‌های آتی دولت نیز محسوب می‌گردد.

ادامه مطلب »