۳ مرداد ۱۴۰۳

تراز تجاری

انتقاد پورابراهیمی به برخی سیاست‌های صادراتی بانک مرکزی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست های صادراتی بانک مرکزی اظهار کرد: برخی سیاست‌های صادراتی بانک مرکزی مهمترین عامل ناترازی تجاری کشور است و اگر این روند ادامه یابد، ناترازی تجاری تا پایان سال همچنان بر کشور حاکم خواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
تراز تجاری

انتقاد پورابراهیمی به برخی سیاست‌های صادراتی بانک مرکزی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست های صادراتی بانک مرکزی اظهار کرد: برخی سیاست‌های صادراتی بانک مرکزی مهمترین عامل ناترازی تجاری کشور است و اگر این روند ادامه یابد، ناترازی تجاری تا پایان سال همچنان بر کشور حاکم خواهد بود.

ادامه مطلب »