۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

رشد نقدینگی

افت بیش از ۱۶ درصدی نرخ تورم در هشت‌ماه گذشته

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح دستاوردهای سیاست تثبیت اقتصادی گفت: نرخ رشد نقدینگی در ۲۶ ماه گذشته ۱۶.۶ درصد و نرخ تورم از فروردین تا آبان ماه امسال ۱۶.۳ درصد کاهش یافته است.
رشد نقدینگی، نرخ تورم، بانک مرکزی، دستاورد، سیاست تثبیت اقتصادی، اخبار پولی مالی