۱ مرداد ۱۴۰۳

مناسبات بانکی و پولی

حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و سوریه

رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با نخست وزیر سوریه در دمشق از توسعه مناسبات پولی و بانکی ایران و سوریه و حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور در آینده نزدیک خبر داد.
رئیس‌کل بانک مرکزی، نخست‌وزیر سوریه، حذف دلار، مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و سوریه، بازار سهام، بازار سهام نیوز