۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

ایران و عمان

همکاری‌های اقتصادی و بانکی میان ایران و عمان افزایش می‎‌یابد

رئیس‌کل بانک مرکزی و سلطان الحبسی وزیر دارایی عمان در گفت و گو و رایزنی با یکدیگر، با اشاره به رشد ۴۱ درصدی حجم مبادلات تجاری در سال جاری میان دو کشور بر ضرورت افزایش همکاری‌ها به منظور تسهیل مناسبات اقتصادی و هم چنین توسعه مبادلات تجاری میان ایران و عمان تاکید کردند.
رئیس‌کل بانک مرکزی، سلطان الحبسی وزیر دارایی عمان، همکاری‌های اقتصادی، بانکی، ایران، عمان، بازارسهام، بازارسهام نیوز
ایران و عمان

همکاری‌های اقتصادی و بانکی میان ایران و عمان افزایش می‎‌یابد

رئیس‌کل بانک مرکزی و سلطان الحبسی وزیر دارایی عمان در گفت و گو و رایزنی با یکدیگر، با اشاره به رشد ۴۱ درصدی حجم مبادلات تجاری در سال جاری میان دو کشور بر ضرورت افزایش همکاری‌ها به منظور تسهیل مناسبات اقتصادی و هم چنین توسعه مبادلات تجاری میان ایران و عمان تاکید کردند.

ادامه مطلب »