۸ خرداد ۱۴۰۳

استفاده از مذاکره و موشک،۳ عامل تورم، اطلاع روزانه از مردم و حذف ۱۰۰مسئول

رئیس جمهور با اعلام استفاده از مذاکره و موشک برای حل مسئله هسته ایی، ۳ عامل افزایش تورم و اطلاع روزانه از معیشت مردم از برکناری ۱۰۰ مسئول ناکارآمد خبر داد.
رئیس‌جمهور، بازار سهام، بازار سهام نیوز