۴ مرداد ۱۴۰۳

اضافه‌برداشت از بانک مرکزی

تعیین تکلیف فوری بانک‌هایی که اضافه برداشت داشته‌اند

رئیس جمهور گفت: چند بانک و موسسه مالی در کشور وجود دارند که از بانک مرکزی اضافه‌برداشت دارند؛ پرونده این‌ها سریعا تعیین تکلیف شود.
رئیس‌جمهور، اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی، بانک‌ها، اضافه برداشت، بازار سهام، بازار سهام نیوز