۴ مرداد ۱۴۰۳

اقتصاد دانش‌بنیان

رکورد صادراتی ۴۱۱ شرکت دانش‌بنیان در سال گذشته

سرپرست معاونت توسعه اقتصاد در دهمین نمایشگاه کیش اینوکس گفت: شرکت های دانش‌‎بنیان در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۷۰ میلیون دلار صادرات به ۷۸ کشور صادرات داشتند، همچنین ۶۷۲ محصول صادراتی در این حوزه احصا شده است از حدود ۹ هزار شرکت مذکور ۴۱۱ شرکت رکورد صادراتی داشته اند.
دانش‌بنیان، رکورد صادراتی، توسعه اقتصاد، بازار سهام، بازار سهام نیوز
اقتصاد دانش‌بنیان

رکورد صادراتی ۴۱۱ شرکت دانش‌بنیان در سال گذشته

سرپرست معاونت توسعه اقتصاد در دهمین نمایشگاه کیش اینوکس گفت: شرکت های دانش‌‎بنیان در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۷۰ میلیون دلار صادرات به ۷۸ کشور صادرات داشتند، همچنین ۶۷۲ محصول صادراتی در این حوزه احصا شده است از حدود ۹ هزار شرکت مذکور ۴۱۱ شرکت رکورد صادراتی داشته اند.

ادامه مطلب »