۴ مرداد ۱۴۰۳

دارو سازی دانا

آغاز سرم سازی در ددانا

یکی از مدرن‌ترین خطوط توليد سرم‌های تزریقی به‌زودی در داروسازی دانا افتتاح خواهد شد و با آغاز به کار این خط توليد، بیش از ۱۰ درصد سرم کشور در این داروسازی توليد مي‌شود.
داروسازی دانا، خط توليد سرم‌های تزریقی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
دارو سازی دانا

آغاز سرم سازی در ددانا

یکی از مدرن‌ترین خطوط توليد سرم‌های تزریقی به‌زودی در داروسازی دانا افتتاح خواهد شد و با آغاز به کار این خط توليد، بیش از ۱۰ درصد سرم کشور در این داروسازی توليد مي‌شود.

ادامه مطلب »