۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، جغرافیای سبز اقتصادی

اقدس قلی زاده؛ باران اولین شگفتی سفر به اهواز است. شهری که اگر ندیده باشی هم به خاطر داشتن نقش پررنگ در دفاع از وطن، دوستش داری و برایت بسیار محترم است. 25بهمن، تیم خبرنگاران به میزبانی روابط عمومی هلدینگ آینده پویا برای بازدید از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که دارای 8 شرکت کشت و صنعت...
#خبرنگاران

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، جغرافیای سبز اقتصادی

اقدس قلی زاده؛ باران اولین شگفتی سفر به اهواز است. شهری که اگر ندیده باشی هم به خاطر داشتن نقش پررنگ در دفاع از وطن، دوستش داری و برایت بسیار محترم است.
۲۵بهمن، تیم خبرنگاران به میزبانی روابط عمومی هلدینگ آینده پویا برای بازدید از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که دارای ۸ شرکت کشت و صنعت نیشکر و ۵ شرکت صنایع جانبی است، در محل این شرکت حضور یافتند تا از نزدیک شاهد سفره روزی رسان نیشکر باشند.

ادامه مطلب »