۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

گروه سرمایه‌گذاری مسکن

همکاری “ثمسکن” با منطقه آزاد تجاری سیستان

در حاشیه حضور فعال بانک مسکن و شرکت‌های زیرمجموعه در نمایشگاه اینوکس٢٠٢٣، شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تفاهم‌نامه همکاری با منطقه آزاد تجاری سیستان در زمینه سرمایه گذاری و ساخت امضا کرد.
ثمسکن، منطقه آزاد تجاری سیستان، بازار سهام، بازار سهام نیوز