۴ مرداد ۱۴۰۳

شهر جدید ساحلی

جذب ١٨٣ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی

استاندار هرمزگان در مراسم آیین رونمایی از سرمایه گذاری اولین شهر جدید ساحلی در استان هرمزگان گفت: براساس آخرین گزارش از وزارت صمت، ۱۸۳ همت تا ابتدای آبان ماه جذب سرمایه‌گذاری صنعتی داشته ایم.
تورهای سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاری صنعتی، استان هرمزگان،بازار سهام، بازار سهام نیوز