۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

تفارس

تحقق درآمد ۲۱ میلیاردتومانی “تفارس” از محل ارائه خدمات

سود و زیان سرمایه‌گذاری‌های شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس متشکل از سرمایه‌گذاری‌های آن در سپرده‌های بانکی، اوراق بدهی و صندوق‌ها است که دراین‌بین سهم سود سپرده‌های بانکی به مبلغ ۷ میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان هست که ۵۴ درصد از کیک سرمایه‌گذاری "تفارس" را به خود اختصاص داده است.
تفارس، بازار سهام، بازار سهام نیوز
تفارس

تحقق درآمد ۲۱ میلیاردتومانی “تفارس” از محل ارائه خدمات

سود و زیان سرمایه‌گذاری‌های شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس متشکل از سرمایه‌گذاری‌های آن در سپرده‌های بانکی، اوراق بدهی و صندوق‌ها است که دراین‌بین سهم سود سپرده‌های بانکی به مبلغ ۷ میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان هست که ۵۴ درصد از کیک سرمایه‌گذاری “تفارس” را به خود اختصاص داده است.

ادامه مطلب »