۸ خرداد ۱۴۰۳

رایزنی برای اعطای تسهیلات به صنعت دارو

معاون وزیر صمت اظهار امیدواری کرد که ظرف چند ماه آینده بر اساس تفاهمات انجام‌شده میان وزارت بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظام بانکی بتوانیم تسهیلات مناسبی را هم در قالب تامین مالی و هم در قالب تسهیلات در اختیار صنعت دارو قرار دهیم.
تسهیلات، بازار سهام، بازار سهام نیوز

رایزنی برای اعطای تسهیلات به صنعت دارو

معاون وزیر صمت اظهار امیدواری کرد که ظرف چند ماه آینده بر اساس تفاهمات انجام‌شده میان وزارت بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظام بانکی بتوانیم تسهیلات مناسبی را هم در قالب تامین مالی و هم در قالب تسهیلات در اختیار صنعت دارو قرار دهیم.

ادامه مطلب »